سامانه آزمون های آزمایشی ورود به حرفه

شرکت در دوره های آمادگی آزمون های آزمایش ورود به حرفه مهندسان فرصت مغتنمی است تا داوطلبان شرکت در آزمون های سراسری ورود به حرفه موضوع قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان با کسب آمادگی لازم، امکان موفقیت در آزمون ها را به نحو چشمگیری افزایش دهند. در حال حاضر مراجع مختلف با برقراری تمهیدات لازم و تحت عناوین متفاوت و به طرق مختلف آزمون هایی را در دستور کار خود قرار داده اند. اگر چه شرکت در هر یک از این دسته آزمون ها کمک هایی را به ارتقا دانش فنی اشخاص می کند، لکن به جهت محدودیت زمانی و مشغله های کاری و هزینه های مترتب بر آن، امکان شرکت در همه این آزمون ها برای متقاضیان وجود ندارد.
آنچه در این راستا حائز اهمیت است این است که متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار در آزمون هایی شرکت کنند به نحو چشمگیری از نظر محتوایی به آزمون های اصلی نزدیک بوده و متضمن کمک بیشتری به داوطلبان باشد. انجمن مهندسی سازه ایران در نظر دارد با تکیه بر توان علمی و حرفه ای اعضای فرهیخته این انجمن که سال هاست در بالاترین سطوح علمی و حرفه ای در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشغول تدریس بوده و با آشنایی کامل با مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان، طی سنوات گذشته نیز بعضاً همکاری هایی در آزمون های حرفه ای و تخصصی و عالی با مراجع معتبر علمی داشته اند، با مشارکت متخصصین برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های الکترونیکی، نسبت به برگزاری آزمون های آمادگی ورود به حرفه اقدام نماید. مهمترین ویژگی های این آزمون و همکاری متعاقب آن به داوطلبان عبارت اند از :
- هزینه اندک ثبت نام در آزمون آزمایشی
- تدوین سوالات علمی و حرفه ای منطبق بر مباحث ملی ساختمان و منابع مرتبط با آزمون ها
- برقراری تسهیلات لازم در ثبت نام و پرداخت هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت
- ارائه کارنامه داوطلبان در کوتاهترین زمان ممکن
- ارائه پاسخنامه و حل تشریحی سوال های آزمون های آزمایشی با ذکر منابع
- حل تشریحی آزمون های سراسری ورود به حرفه پس از برگزاری آزمون ها به طور اختصاصی برای شرکت کنندگان آزمون های آزمایشی برای ثبت نام کلیک کنید

آزمون هاي آزمایشی ورود به حرفه مهندسان